Времениот Граничен премин Стрезимир – Рестелица на македонско-косовската граница од денеска и официјално е отворен за минување на граѓаните на двете држави, во присуство на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и неговиот косовски колега Џелал Свечла и вицепремиеркате на Косово Емилија Реџепи.

Преминот што се наоѓа на планината Кораб, на тромеѓето  Македонија-Албанија- Косово, ќе работи до 1 септември годинава од 08.00 до 20.00 часот.

За минување на границата ќе важат истите правила како и на другите гранични премини, односно важечка патна исправа (пасош или лична карта).

Министерството за внатрешни работи информира дека преминот е значаен за развојот на туризмот на општините од двете страни на границата, како и за меѓусебното поврзување на жителите од општините ќе ги задоволи потребите во овој период на граѓаните кои живеат на подрачјето на Општина Маврово и Ростуше, Република С. Македонија и Општина Драгаш, Република Косово, а ќе ги користат во најголем број жителите на селата Ростуше, Велебрдо и Жировница – од македонска страна, и на селото Рестелица, од косовска страна.

-Денешново отворање на времениот Граничен премин Стрезимир – Рестелица е уште еден наш заеднички придонес во име на заедничките цели – граници што ќе бидат безбедни и отворени за граѓаните. Овој граничен премин, иако по својот обем и карактер е практично од локален тип, сепак е во интерес на жителите од пограничните региони, за нивно непречено транзитирање од двете страни на границата, независно дали станува збор за економски, приватни или други причини, истакна Спасовски.

Со оглед дека преминот по правило функционира во летниот период, укажа, во текот на едномесечното работење во 2019 година регистрирани беа речиси 1.900 преминувања, што е респектабилна бројка за еден ваков времен граничен премин.

Спасовски порача дека граничната безбедност заедно со слободниот и непречен трансфер на стоки и патници преку границите, се примарни цели на системот на интегрирано гранично управување, но и на регионалната и, пред сѐ, на билатерална гранична соработка, соопшти МВР.

 

Вицепремиерот на Република Косово, Емилија Реџепи, пак, потенцираше дека отворањето на овој граничен премин е од исклучитечно значење за локалното население од овој регион и изрази голема благодарност до министерот Спасовски за придонесот околу зближувањето на двете општини преку отворањето на овој граничен премин.

Според Спасовски, Министерството за внатрешни работи градејќи една проактивна позиција, со цел континуирано унапредување и развој на граничната полициска служба, за поинтензивна соработка со сите соседи, а во насока на заедничко обезбедување на границите и регионалната безбедност, динамично продолжува со оваа своја практика и останува отворено кон сите регионални и европски иницијативи, програми, активности што се во интерес на граѓаните на Република Северна Македонија, но и на тие од регионот и соседството.

-Наше е, како институции, во доменот на своето работење и законски надлежности, постојано да даваме максимум во сервисирањето на потребите на нашите граѓани, да ги детектираме нивните потреби и интереси и во тој поглед да дејствуваме, унапредувајќи ги сервисните капацитети инфраструктурно, технички, нормативно“, порача министерот Спасовски, оценувајќи дека соработка со колегите од косовското Министерство за внатрешни работи, вклучително и во делот на граничното управување и граничната безбедност, од година во година бележи евидентен напредок, порача Спасовски.

Македонија и Косово актуелно имаат два гранични премина – Блаце (Генерал Јанковиќ) и Јажинце (Глобочица).

Граничниот премин Стрезимир – Рестилица, кој подолг период воопшто не функционираше, беше отворен во истиот период во 2018-та, потоа и следната 2019 година, додека лани поради пандемијата не беше отворен. Како привремен, официјално профункционира во август 2003 година и се користеше од март до октомври од 7 до 19 часот.

Друштвата на Македонците од подрачјето на Гора бараат преминот да има постојан граничен режим, што значи да биде отворен 24 часа и да може да минува секој