Според информациите од ЈП „Водовод и канализација“, водоснабдувањето е нормализирано во 18 часот.свс/цр