Пар дефлини беше забележан како плива низ Големиот канал.