Посочениот режим е согласно последната одлука на Влада на РМ за забрана за движење на населението од 23 до 5 часот.

Во прилог се последните термини на поаѓање пред 23 часот.
Останатиот возен ред, до наведените последни термини, е достапен на веб страницата на ЈСП Скопје.

Билетарниците и центрите за персонализација ќе работат вообичаено.

ГРАДСКИ ЛИНИИ – последни термини пред 23 часот

Линија 2 21.40 ч од Автокоманда 22.30 ч од Сарај
Линија 2А 17.34 ч од Железара 16.48 ч од Сарај
Линија 3 22 ч од Панорама 21.15 ч Сала Ј.Сандански
Линија 3Б 16.10 ч од Панорама 15.10 ч од Кванташки пазар
Линија 4 21.50 ч од Хром 21.50 ч од 11 Октомври
Линија 4А 16.25 ч од Усје 17.15 ч од Тафталиџе 1
Линија 5 22.05 ч од Н.Лисиче 22.24 ч од Дексион
Линија 7 21.56 ч од Г.Лисиче 21.42 ч од Карпош 3
Линија 8 21.30 ч од Влае 22.10 ч од Љуботенски пат
Линија 9 22.30 ч од Кл.центар 21.50 ч од С.Север
Линија 12 22.10 ч од Шишево 22.10 ч од Ск.саем
Линија 13 17 ч од К.Вода 16.25 ч од Железара
Линија 15 21.45 ч од Н.Лисиче 22.30 ч од Карпош 4
Линија 15А 16.12 ч од Н.Лисиче 17.10 ч од Карпош 4
Линија 16 21.50 ч од Пржино 21.25 ч од Железара
Линија 17 13.05 ч од Островска 13.45 ч од Музеј на сов.уметност
Линија 19 22.20 ч од Карпош 4 22.20 ч од Ш.Оризари
Линија 20 22.09 ч од Тр.центар 22.09 ч од Ш.Оризари
Линија 21 21.30 ч од Тр.центар 22.10 ч од Бардовци
Линија 22 22.05 ч од Тр.центар 21.56 ч од Лепенец
Линија 22А 20.47 ч од Кл.центар 21.45 ч од Лепенец
Линија 23 21.55 ч од Ченто 21.55 ч од Д.печат
Линија 24 22.20 ч од Припор 22.20 ч од Тафталиџе 2
Линија 27 20.04 ч од Д.печат 19.32 ч од Вардарска
Линија 35 16 ч од Н.Лисиче 16.45 ч од Ст.Север
Линија 41 22 ч од Тр.центар 21.54 ч од Драчево Типо
Линија 41А 17.50 ч од Кл.центар 18.40 ч од с.Драчево
Линија 42 19.30 ч од Железара 18.30 ч од с.Драчево
Линија 43 16.40 ч од Д.печат 16 ч од Јужноморавски бригади
Линија 45 22.09 ч од Тр.центар 22.09 ч од Ченто
Линија 50 22.10 ч од Хиподром 21.50 ч од Кл.центар
Линија 57 22.10 ч од Радишани 21.40 ч од Козле
Линија 59 22.10 ч од К.бара 21.30 ч од Карпош
Линија 65В 22.08 ч од Тр.центар 22.08 ч Стајковци, Бр.пат
Линија 65В 17.35 ч од Тр.центар 17 ч од Инџиково
Линија 73 16.20 ч од Ск.Саем 17 ч од Усје

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ последни терини пред 23 часот

Линија 11 21.10 ч од Тр.центар 22 ч Рашче
Линија 11а 18 ч од Тр.центар 19 ч Свиларе
Линија 18 21.40 ч од Тр.центар 22.10 ч од Визбегово до Партизанска
Линија 31 21.20 ч од Тр.центар 20.10 ч од Д.Лисиче
Линија 32 19.35 ч од Тр.центар 18.50 ч од Љубин
Линија 33 15.05 ч од Дом на печат 14.20 ч од Чатал – Д.Лисиче
Линија 47 20.20 ч од Тр.центар 19.35 ч од Љубанци
Линија 47А 15.05 ч од Тр.центар 15.45 ч од Љуботен до Бутел
Линија 51 22.30 ч од Тр.центар 21.10 ч од Студеничани
Линија 52 22 ч од Тр.центар 21.15 ч од Ржаничино
Линија 53 21.40 ч од Тр.центар 21.40 ч од Кат.бања
Линија 54 17 ч од Тр.центар 17.20 ч од Идризово
Линија 55 20.30 ч од Тр.центар 21.20 ч од Арачиново
Линија 55А 15.30 ч од Тр.центар 16.05 ч од Брњарци до Автокоманда
Линија 56 20.55 ч од Тр.центар 21.55 ч од Бојане до Ѓ.Петров
Линија 58 16.40 ч од Тр.центар 17.20 ч од Добри дол
Линија 58а 19.10 ч од Тр.центар 20 ч од Св.Петка
Линија 58б 20.20 ч од Тр.центар 19.20 ч од Брзовец
Линија 60 20.15 ч од Тр.центар 21 ч од Матка
Линија 61 21 ч од Тр.центар 21.50 ч од Побожје
Линија 62 20.10 ч од Тр.центар 21 ч од Огњанци
Линија 63 22.16 ч од Тр.центар 21.50 ч од Мралино
Линија 63а 18.40 ч од Тр.центар 19.30 ч од Ајватовци до Автокоманда
Линија 64а 16.20 ч од Тр.центар 17.10 ч од Никиштани до Ѓ.Петров
Линија 65 20.25 ч од Тр.центар 21.05 ч од Раштак
Линија 65а 19.48 ч од Тр.центар 20.28 ч од Страчинци
Линија 65б 21.29 ч од Тр.центар 22.15 ч од Смилковци
Линија 66 20.10 ч од Тр.центар 21.20 ч од Бучинци
Линија 67 22.10 ч од Тр.центар 21 ч од Зелениково
Линија 68 21.40 ч од Тр.центар 20.15 ч од Сушица
Линија 70 22.30 ч од Тр.центар 20.50 ч од Батинци
Линија 71 22.35 ч од Тр.центар 22 ч од Бањани
Линија 74 22.30 ч од Тр.центар 20.50 ч од Количани
Линија 81 20 ч од Тр.центар 21 ч од Блаце до Ш.Оризари
Линија 118 18.40 ч од Тр.центар 19.10 ч од Визбегово инд. зона
Линија 160 20.45 ч од Дексион 21.15 ч од Матка
Линија 164 22.25 ч од Волково 22.35 ч од Никиштани
Линија 165 21.20 ч од Стајковци 21.35 ч од Виниче
Линија 167 21 ч од Зелениково до Н.Село 21.10 ч од Н.Село до Зелениково
Линија 180 19.10 ч од Драчево 17.40 ч од Цветово