Одлуката е донесена врз основа на информацијата за статусот на реализација на подготвителните активности поврзани со проектот за затворање на нерегуларните депонии и ѓубришта во источниот и североисточниот регион.

Имено, со одлуката се опфатени и над триесеттина диви ѓубришта.