Во Еспресо со Боцевски, универзитетскиот професор Жидас Даскаловски излезе со научно објаснување на феноменот Димитар Ковачевски.