Државниот завод за статистика објави дека бројот на работници во индустријата во март е намален за 1,5 проценти во споредба со март минатата година.

Според статистичките податоци, намалување има во секторите Рударство и вадење на камен од 3,7 проценти, Преработувачката индустрија за 1,4 проценти и во секторот Снабдување со електрична
енергија, гас, пареа и климатизација за 1,7 проценти.

Во периодот јануари-март има намалување на бројот на работници во индустријата за 2,1 процент.