Исплатата на пензиите ќе се врши според следниот редослед:

Пензии над 18.001 денари ќе се исплаќаат на 30.07.2021 (петок);
Пензии со висина до 11.000 денари, исплатата треба да се изврши на 27.07.2021 (вторник); Пензии со износ од 11.001-14.000 денари ќе се испаќаат на 28.07.2021 (среда); Пензии со износ од 14.001 до 18.000 денари ќе се испаќаат на 29.07.2021 (четврток).