Предлогот предвидува дека покрај македонскиот и англискиот јазик, употребата на кој било друг јазик во личните карти е можна само по барање на апликантот.

Предлог-закон за лични карти:

На граѓаните кои зборуваат на јазик различен од македонскиот јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, по службена должност образецот на личната карта се печати и податоците во него се запишуваат и на јазикот и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.“

„На граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик што го зборуваат помалку од 20% од граѓаните на Република Македонија, образецот на личната карта се печати и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.“

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

На граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик што го зборуваат помалку од 20% од граѓаните на Република Македонија, на нивно лично барање, податоците за личното име што се внесуваат на личната карта се запишуваат и на јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.“

Личните карти со старото уставно име, од влегувањето во сила на новиот Закон за лични карти, ќе можат да се користат до 12 февруари 2024 година. Во рамките на овој законски пакет, Собранието во работните тела го отвори и патот за одобрување на Законот за лица кои не се запишани во матичните книги на кои преку вработување им е овозможено да се запишат во матичните книги. Ова законско решение предвидува идентификација на т.н. граѓани „фантоми“ во регистрите на институциите.

Додека Владата по втор пат го предлага Законот за лични карти, предлогот на Движењето Беса да се стави графа на етничката припадност во личните карти, останува ветување на хартија. Предлогот доставен до Собранието не е разгледан поради блокадата од партијата Левица. Од Беса велат дека во соработка со Владата работат на изнаоѓање на начин како законот да биде донесен. Неодамна лидерот на оваа партија Биљал Касами, за Алсат изјави дека нема да се повлече од барањето за етничка графа во личните карти.

извор: Алсат