Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) изнесува 387 милијарди евра за седум години, а 270 милијарди евра ќе бидат обезбедени како директна помош за европските земјоделци.

Трошоците на ЕУ ќе стапат на сила во 2023 година, а Франција останува главната земја-корисник. Европратениците со големо мнозинство гласаа за трите текста кои го сочинуваат целокупниот пакет субвенции.

Реформата предвидува исплата на бонуси на земјоделците кои учествуваат во поеколошки активности, користат поеколошки техники или придонесуваат за подобрување на состојбата на животните.

Теоретски, земјите-членки ќе треба да издвојат просечно 25 отсто годишно директни плаќања за овие „еко-режими“ помеѓу 2023 и 2027 година, при што само 20 отсто ќе може да се издвојат во првите две години.