Претставници на студентите и на универзитетите тврдат дека, покрај тоа што не се јасни, новите правила и го стеснуваат просторот за високо образование во Словенија, објави агенцијата СТА.

Досега странските студенти морале да поднесат писмена изјава од родителите или законскиот старател дека ќе ги издржуваат во текот на студиите во Словенија.

Словенечката студентска организација најави дека ќе се ангажира за измена на новите правила, тврдејќи дека таа најмногу ќе влијае врз словенечкото високо образование.

Студентската организација промовира право на студирање и за Словенците и за странците, со цел да се привлечат најдобрите студенти кои ќе го подобрат високото образование и пазарот на труд во земјата.

Во Словенија студираат 71.960 студенти, од кои 7.680 странци, а 5.527 се од земјите кои не се членки на ЕУ.