– Јасно е дека климатските промени и лошото управување со животната средина зголемуваат ризик каде што капацитетите за справување се ограничени, нагласи тој на состанокот на Советот за безбедност на ОН за климата и безбедноста.

Зависноста од намалувањето на ресурсите, како што е водата, може да ги влоши тензиите на терен, рече тој, но додаде дека тие проблеми може да се спротивстават преку мерките преземени од Советот .

– Адаптација на климата и градење мир може и треба да се зајакнуваат едни со други.

Различни членови на тоа тело на ОН го разгледаа ова прашање во минатото, на пример, обидувајќи се да спроведат систем за рано предупредување за конфликти предизвикани од климатската криза, меѓу другите дејствија.