Економското расположение во Македонија во март 2021 година е најниско во Европа. Тоа го покажуваат податоците од индикаторот за економско расположение (ESI – economic sentiment indicator) којшто го изработува Генералниот директорат за економски и финансиски прашања на Европската комисија. Неговата цел е да го следи растот на БДП на земјите-членки, на ниво на ЕУ и еврозоната, и на земјите кандидат – членки.

Според индикаторите, ударот на кризата во март и април 2020 година врз економското расположение на бизнисот и населението бил најнизок во Македонија во споредба со сите земји од регионот. Тоа значи дека владата целосно потфрлила во целост.

Индикаторите на економско расположение покажуваат дека и мерките за помош на економијата се промашени. Имено Македонија е најлоша на полето на враќање на довербата во економијата. Ова јасно укажува на неуспешни економски политики од страна на Владата кои не можат да креираат околина за заживување на економијата. Фијаското во здравствената и економската политика од почетокот на кризата испаднаа на површина.