Според податоците во обвинителството, девојката што дополнително го пријавила тренерот за сексуално вознемирување и полови дејствија сега е полнолетна, а според пријавата, кога тој ги вршел дејствата, таа била малолетна.

Бројот на жртвите во оваа истрага сега е четири. Колку време молчела последната девојка што решила да поднесе кривична пријава против својот тренер во интерес на истрагата не се открива, бидејќи по последната пријава се постапува.